Asbestattest voor beheer

Bel ons via

0486 10 20 30

Sinds 1995 is iedere werkgever in België verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle asbest(verdachte) toepassingen met het oog op de bescherming van de werknemer. De inventaris heeft  betrekking op alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden. Ondanks de verplichting, beschikt een groot deel van de werkgevers nog niet over een  asbestinventaris.

Een asbestinventaris wordt opgesteld conform de Codex over het Welzijn op het Werk, boek VI, titel 3 (vervangt het KB 16 maart 2006) en vormt de eerste stap om de risico’s van de asbesthoudende materialen te beoordelen. Er wordt een beheersprogramma opgesteld met als bedoeling de blootstelling aan asbestvezels voor de personeelsleden zo laag mogelijk te houden.

De asbestinspectie is niet-destructief: dit betekent dat alleen visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en beschreven. Er wordt dus niet geïnspecteerd achter bijvoorbeeld dichtgemaakte valse wanden en/of plafonds. 

Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen is het mogelijk dat onze deskundige conform de regelgeving een staal dient te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium. Dit gaat om onder andere leidingisolatie, wandpleister, toepassingen met bitume, asbestkoord, …

Ook al heeft de Asbestdeskundige geen verplichting tot herstelling, Asbestix maakt er een punt van de best mogelijke service te leveren. Verplichte staalnames van pleisterwerk worden zo mogelijk op plaatsen genomen die aan het zicht onttrokken zijn zoals achter een plint of onder een lamp die aan de muur bevestigd is of het genomen staalnamepunt zal meteen dichtgeplamuurd worden zodat geen asbestvezels vrijkomen.

Ook bij verplichte staalnames van bitumehoudende bedekking van platte daken zal het staalnamepunt afgewerkt worden om lekkages te voorkomen en het vrijkomen van asbestvezels te verhinderen.

Een niet getest asbestverdacht materiaal dient verplicht geklasseerd te worden als asbesthoudend, elke staalname is bijgevolg in uw voordeel om zo min mogelijk asbesthoudende materialen op uw verslag te bekomen.