Asbestattest voor verkoop

Bel ons via

0486 10 20 30

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw: onze erkende asbestdeskundigen voeren een grondige maar niet-destructieve inspectie uit waarbij mogelijk enkele stalen worden genomen en maken vervolgens een asbestinventaris op.

De asbestinspectie is niet-destructief: dit betekent dat alleen visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en beschreven. Er wordt dus niet geïnspecteerd achter bijvoorbeeld dichtgemaakte valse wanden en/of plafonds. 

Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen is het mogelijk dat onze deskundige conform de regelgeving een staal dient te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium. Dit gaat om onder andere leidingisolatie, wandpleister, toepassingen met bitume, asbestkoord, …

Ook al heeft de Asbestdeskundige geen verplichting tot herstelling, Asbestix maakt er een punt van de best mogelijke service te leveren. Verplichte staalnames van pleisterwerk worden zo mogelijk op plaatsen genomen die aan het zicht onttrokken zijn zoals achter een plint of onder een lamp die aan de muur bevestigd is of het genomen staalnamepunt zal meteen dichtgeplamuurd worden zodat geen asbestvezels vrijkomen.
Ook bij verplichte staalnames van bitumehoudende bedekking van platte daken zal het staalnamepunt afgewerkt worden om lekkages te voorkomen en het vrijkomen van asbestvezels te verhinderen.

Een niet getest asbestverdacht materiaal dient verplicht geklasseerd te worden als asbesthoudend, elke staalname is bijgevolg in uw voordeel om zo min mogelijk asbesthoudende materialen op uw verslag te bekomen.